MX-S905

ฟิล์มหนา

5.5 mil

แสงส่องผ่าน

5%

ลดรังสี IR

90%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

5%

ค่า SHGC

0.34

ลดความร้อน

93%

MX-S925

ฟิล์มหนา

5.5 mil

แสงส่องผ่าน

25%

ลดรังสี IR

88%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

5%

ค่า SHGC

0.43

ลดความร้อน

82%

MX-S940

ฟิล์มหนา

5.5 mil

แสงส่องผ่าน

40%

ลดรังสี IR

86%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

6%

ค่า SHGC

0.49

ลดความร้อน

73%

MX-S970

ฟิล์มหนา

5.5 mil

แสงส่องผ่าน

70%

ลดรังสี IR

86%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

7%

ค่า SHGC

0.55

ลดความร้อน

57%

การเลือกความเข้มฟิล์มแนะนำว่าให้แยกเป็น 2 เรื่อง คือ

 1. ความเข้ม / ต้องดูก่อนว่าเราชอบแบบไหน ชอบความเป็นส่วนตัวก็เข้มหน่อย แต่อย่าเข้มจนเกินไปเพราะกลางคืน กับเวลาฝนตกจะลำบาก

 2. สเปค / หลักๆ ที่จะต้องดูคือ กัน UV กัน infrared ตัวนี้สำคัญ ทำไม?

  • UV มีผลเรื่องความร้อน – 3% แต่มันทำให้เราเป็นมะเร็ง + ถ้า (ทุกยี่ห้อก็เคลม 99% เหมือนกันหมด)

  • แสง มีผลเรื่องความร้อน – 44% ก็ขึ้นอยู่กับที่คุณเลือกความเข้มนั่นแหละครับ เข้มมากก็กันมาก

  • IR (infrared) มีผลเรื่องความร้อน – 53% ตัวนี้แหละครับที่สำคัญ เวลาเราแสบหน้า แสบแขนเวลาขับรถสู้แดด

  • ดังนั้น ฟิล์มดำ ก็ไม่ช่วยเรื่องความร้อนทั้งหมด ฟิล์มใสก็ไม่ได้กันร้อนได้ดีสุดยอด ต้องดู spec ทุกอย่างรวมกัน

ปล. เรื่องสะท้อนแสง ควรดูค่าสะท้อนแสงภายนอก/ภายในด้วย ที่เราเห็นสะท้อนในรถ และรบกวนสายตาเรา ก็เกิดจากค่าสะท้อนแสงของฟิล์มภายในรถเนี่ยแหละครับ

หมายเหตุ:

 • ความหนา 1 mil = 25 ไมครอน

 • ค่าสัมปะสิทธิ์การบังแดด Shading Coefficient คือ ค่าแสดงการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่สามารถผ่านเข้ามาในตัวอาคาร โดยจะเทียบกับกระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร โดยมีค่าระหว่าง 0-1 ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งกันการถ่ายเทความร้อนได้ดี