CONTACT INFO

บริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

252 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • โทร : 0-2543-6601-2   
  • มือถือ : 080-559-5935
  • Line ID : @maxxma
  • แฟกซ์ : 0-2543-6603
  • E-Mail : info@maxxmafilm.com
  • ทำการ : จันทร์ – ศุกร์
  • เวลา : 8:00AM – 5:00PM
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105541040743