ฟิล์มกรองแสงอาคาร
REFINED

ฟิล์มกรองแสงอาคาร

REFINED

 

เป็นฟิล์มกรองแสงประหยัดพลังงานที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ใสคุณภาพสูงสองชั้น ชั้นแรกโพลีเอสเตอร์สี คั่นด้วยชั้นสารป้องกันรังสี UV และอินฟราเรด ชั้นสองโพลีเอสเตอร์เคลือบโลหะผสมเซรามิค ปิดทับด้วยชั้นสารกันรอย ที่มีความแข็งแรงสูง ช่วยให้เนื้อฟิล์มใส ผิวฟิล์มมีความสะท้อนแวววาว ไม่ขุ่นมัว สีฟิล์มคงทนไม่ซีดจาง ไม่เป็นรอยขูดขีด และดูแลรักษาง่าย ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต และรังสีอินฟราเรด ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย อีกทั้งยังช่วยลดความร้อนได้สูง ทำให้รู้สึกเย็นสบาย และปกป้องอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ภายในบ้านที่พักอาศัยให้คงอยู่ยาวนาน มีให้เลือกหลายเฉดสี หลายระดับความเข้ม ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือความชอบ

MX-BL05 : 80%

ฟิล์มหนา 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 5%
ลดรังสี IR 88%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 15%/42%
ค่า SHGC 0.23
ลดความร้อน 90%

MX-BL20 : 60%

ฟิล์มหนา 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 20%
ลดรังสี IR 77%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 20%/32%
ค่า SHGC 0.31
ลดความร้อน 80%

MX-BL40 : 40%

ฟิล์มหนา 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 40%
ลดรังสี IR 75%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 17%/25%
ค่า SHGC 0.45
ลดความร้อน 70%

MX-CG05 : 80%

ฟิล์มหนา 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 5%
ลดรังสี IR 80%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 8%/14%
ค่า SHGC 0.40
ลดความร้อน 88%

MX-CG20 : 60%

ฟิล์มหนา 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 20%
ลดรังสี IR 75%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 15%/20%
ค่า SHGC 0.44
ลดความร้อน 78%

MX-CG35 : 40%

ฟิล์มหนา 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 35%
ลดรังสี IR 70%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 10%/12%
ค่า SHGC 0.53
ลดความร้อน 70%

MX-GN19 : 60%

ฟิล์มหนา 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 28%
ลดรังสี IR 75%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 12%/17%
ค่า SHGC 0.40
ลดความร้อน 75%

MX-GN50 : 30%

ฟิล์มหนา 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 55%
ลดรังสี IR 70%
ลดรังสี UV 99%
สะท้อนแสง 10%/10%
ค่า SHGC 0.57
ลดความร้อน 60%
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 5%
ลดรังสี IR 88%
ลดรังสี UV 99%
เงาสะท้อน (ใน/นอก) 15% / 42%
ค่า SHGC 0.23
ลดความร้อน 90%
ฟิล์มหนา (Micron/Mill)

37.5/1.5 mil

แสงส่องผ่าน

20%

ลดรังสี IR

77%

ลดรังสี UV

99%

เงาสะท้อน (ใน/นอก)

20% / 30%

ค่า SHGC

0.39

ลดความร้อน

80%

ติดฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 40%
ลดรังสี IR 75%
ลดรังสี UV 99%
เงาสะท้อน (ใน/นอก) 17% / 25%
ค่า SHGC 0.39

ลดความร้อน

70%

ฟิล์มหนา (Micron/Mill) 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 5%
ลดรังสี IR 80%
ลดรังสี UV 99%
เงาสะท้อน (ใน/นอก) 8% / 14%
ค่า SHGC 0.32

ลดความร้อน

88%

ฟิล์มหนา (Micron/Mill) 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 20%
ลดรังสี IR 75%
ลดรังสี UV <99%
เงาสะท้อน (ใน/นอก) 15% / 20%
ค่า SHGC 0.38
ลดความร้อน 78%
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 35%
ลดรังสี IR 70%
ลดรังสี UV 99%
เงาสะท้อน (ใน/นอก) 10% / 12%
ค่า SHGC 0.42
ลดความร้อน 70%
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 28%
ลดรังสี IR 75%
ลดรังสี UV 99%
เงาสะท้อน (ใน/นอก) 12% / 17%
ค่า SHGC 0.51
ลดความร้อน

75%
ฟิล์มหนา (Micron/Mill) 37.5/1.5 mil
แสงส่องผ่าน 55%
ลดรังสี IR 70%
ลดรังสี UV 99%
เงาสะท้อน (ใน/นอก) 10% / 10%
ค่า SHGC 0.74
ลดความร้อน 60%
โลโก้ฟิล์มประหยัดพลังงานเบอร์ 5

SHGC
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
(Shading Coefficient)

เป็นค่าแสดงการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่สามารถผ่านเข้ามาในตัวอาคาร โดยเทียบกับกระจกใสหนา 3 มม. มีค่าระหว่าง 0-1 ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งกันการถ่ายเทความร้อนได้ดี สำหรับในประเทศไทยหากฟิล์มมีค่านี้เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.45 จะได้ฉลากรับรองประหยัดพลังงานเบอร์ 5