ฟิล์มกรองแสงอาคารนาโนคาร์บอนเซรามิค

INDEPENDENT

เป็นฟิล์มกรองแสงประหยัดพลังงานที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง เคลือบด้วยผงคาร์บอนและเซรามิคโมเลกุลเล็ก ผสมสารป้องกันรังสี UV และอินฟาเรด ปิดทับด้วยชั้นสารกันรอยที่มีความแข็งแรงสูงช่วยให้เนื้อฟิล์มใส ไม่ขุ่นมัว สีฟิล์มคงทนไม่ซีดจาง ไม่เป็นรอยขูดขีด และดูแลรักษาง่าย ป้องกันรังสีอันตราย และลดความร้อนภายในบ้าน อาคาร สำนักงานได้สูง โดยไม่รบกวนการทำงานของคลื่นวิทยุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณโทรศัพท์มือถือ สัญญาณ WIFI เป็นต้น

ฟิล์มกรองแสงอาคารนาโนคาร์บอนเซรามิค

INDEPENDENT

เป็นฟิล์มกรองแสงประหยัดพลังงานที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง เคลือบด้วยผงคาร์บอนและเซรามิคโมเลกุลเล็ก ผสมสารป้องกันรังสี UV และอินฟาเรด ปิดทับด้วยชั้นสารกันรอยที่มีความแข็งแรงสูงช่วยให้เนื้อฟิล์มใส ไม่ขุ่นมัว สีฟิล์มคงทนไม่ซีดจาง ไม่เป็นรอยขูดขีด และดูแลรักษาง่าย ป้องกันรังสีอันตราย และลดความร้อนภายในบ้าน อาคาร สำนักงานได้สูง โดยไม่รบกวนการทำงานของคลื่นวิทยุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณโทรศัพท์มือถือ สัญญาณ WIFI เป็นต้น

MX-I910 : 70%

ฟิล์มหนา (micron/mil)

50/2

แสงส่องผ่าน

10%

ลดรังสี IR

90%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

6%/6%

ค่า SHGC

0.38

ลดความร้อน

90%

MX-I920 : 60%

ฟิล์มหนา (micron/mil)

 50/2

แสงส่องผ่าน

20%

ลดรังสี IR

88%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

6%/6%

ค่า SHGC

0.43

ลดความร้อน

84%

MX-I935 : 50%

ฟิล์มหนา (micron/mil)

50/2

แสงส่องผ่าน

35%

ลดรังสี IR

86%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

7%/7%

ค่า SHGC

0.49

ลดความร้อน

75%

MX-I970 : 20%

ฟิล์มหนา (micron/mil)

50/2

แสงส่องผ่าน

70%

ลดรังสี IR

88%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

7%/7%

ค่า SHGC

0.56

ลดความร้อน

65%

ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด

Shading Coefficient

ค่าแสดงการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่สามารถผ่านเข้ามาในตัวอาคาร โดยจะเทียบกับกระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร โดยมีค่าระหว่าง 0-1 ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งกันการถ่ายเทความร้อนได้ดี

ฟิล์มหนา (micron/mil)

50/2

แสงส่องผ่าน

10%

ลดรังสี IR

90%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

6%/6%

ค่า SHGC

0.38

ลดความร้อน

90%

ติดฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้

ฟิล์มหนา (micron/mil)

50/2

แสงส่องผ่าน

20%

ลดรังสี IR

88%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

6%/6%

ค่า SHGC

0.43

ลดความร้อน

84%

ติดฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้

ฟิล์มหนา (micron/mil)

50/2

แสงส่องผ่าน

35%

ลดรังสี IR

86%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

7%/7%

ค่า SHGC

0.49

ลดความร้อน

75%

ติดฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้

ฟิล์มหนา (micron/mil)

50/2

แสงส่องผ่าน

70%

ลดรังสี IR

86%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

7%/7%

ค่า SHGC

0.60

ลดความร้อน

57%

ติดฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้