Maxxma Clear Guard for Door Sill and Door Trunk Protection

ฟิล์มใสป้องกันรอยกาบบันไดหรือกาบฝาท้าย

คุณสมบัติ

  • ปกป้องสีรถ บริเวณกาบบันได หรือกาบฝาท้าย สำหรับรถทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น
  • ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแห้งหรือแบบเปียกโดยใช้เจลหรือน้ำสบู่
  • ดูแลรักษาง่าย สามารถทำความสะอาดรถได้ตามปกติ

วิธีการติดตั้ง

  1. ทำความสะอาดฝุ่นและคราบสกปรก บริเวณกาบบันไดหรือกาบฝาท้ายรถ แล้วเช็ดให้แห้ง
  2. ตัดฟิล์มกันรอยออกเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการใช้งาน
  3. การติดฟิล์มบนพื้นที่ขนาดเล็กสามารถติดแบบแห้งได้เลย การติดฟิล์มบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ควรใช้เจลใสทาบางๆ ลงบนด้านที่มีกาว ติดแผ่นฟิล์มลงบนชิ้นงานแล้วรีดเจลและฟองอากาศออกให้หมด

วิธีติดตั้ง