ฟิล์มกรองแสงนิรภัย
SIGNATURE

ฟิล์มกรองแสงนิรภัยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านที่พักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ฟิล์มกรองแสงนิรภัยจะช่วยยึดเกาะเศษกระจกไม่ให้กระจายไปทั่วบริเวณ หากคุณมีกระจกบานใหญ่ในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน ที่เสี่ยงต่อการถูกกระแทก การติดฟิล์มกรองแสงนิรภัยจะช่วยยึดเกาะเศษกระจกให้ติดเป็นแผ่นคงเดิม ต่างจากกระจกที่ไม่ได้ติดฟิล์มกรองแสงนิรภัย ซึ่งเมื่อแตก เศษกระจกจะตกลงกับพื้นและกระจายไปทั่วบริเวณ สร้างความเสียหายต่อพื้นและทรัพย์สิน รวมถึงร่างกายของผู้อยู่อาศัยจากการถูกเศษกระจกบาด
นอกจากนี้ ฟิล์มกรองแสงนิรภัยยังช่วยป้องกันการโจรกรรม ที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านอาคารของคุณ โดยความหนาของฟิล์มกรองแสงนิรภัย จะมีคุณสมบัติช่วยชะลอการแตกร้าวที่เกิดจากการทุบกระจก ช่วยยืดเวลาในการก่อเหตุ ไปจนถึงการป้องกันอย่าง 100% ในกรณีของร้านทอง ที่โจรต้องอาศัยการปฎิบัติการอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องยกเลิก หรือหนีไปก่อนที่จะทำการโจรกรรมสำเร็จ

ฟิล์มกรองแสงนิรภัยสามารถติดตั้งได้ทั้งกับบ้าน อาคาร คอนโด และสำนักงาน ฟิล์มกรองแสงนิรภัยของแม็กซ์ม่ามีความหนา ขนาด 4 ไมครอน และ 7 ไมครอน มีให้เลือกทั้งแบบฟิล์มใส และแบบมีสี รวมถึงมีคุณสมบัติลดความร้อนได้เหมือนฟิล์มกรองแสงด้วย

หมายเหตุ: ฟิล์มกรองแสงทั่วไปมีขนาดความหนา 1-2  Mil (50 ไมครอน)

ฟิล์มกรองแสงนิรภัย รุ่น

SIGNATURE

ฟิล์มกรองแสงนิรภัยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านที่พักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ฟิล์มกรองแสงนิรภัยจะช่วยยึดเกาะเศษกระจกไม่ให้กระจายไปทั่วบริเวณ หากคุณมีกระจกบานใหญ่ในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน ที่เสี่ยงต่อการถูกกระแทก การติดฟิล์มกรองแสงนิรภัยจะช่วยยึดเกาะเศษกระจกให้ติดเป็นแผ่นคงเดิม ต่างจากกระจกที่ไม่ได้ติดฟิล์มกรองแสงนิรภัย ซึ่งเมื่อแตก เศษกระจกจะตกลงกับพื้นและกระจายไปทั่วบริเวณ สร้างความเสียหายต่อพื้นและทรัพย์สิน รวมถึงร่างกายของผู้อยู่อาศัยจากการถูกเศษกระจกบาด
นอกจากนี้ ฟิล์มกรองแสงนิรภัยยังช่วยป้องกันการโจรกรรม ที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านอาคารของคุณ โดยความหนาของฟิล์มกรองแสงนิรภัย จะมีคุณสมบัติช่วยชะลอการแตกร้าวที่เกิดจากการทุบกระจก ช่วยยืดเวลาในการก่อเหตุ ไปจนถึงการป้องกันอย่าง 100% ในกรณีของร้านทอง ที่โจรต้องอาศัยการปฎิบัติการอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องยกเลิก หรือหนีไปก่อนที่จะทำการโจรกรรมสำเร็จ

ฟิล์มกรองแสงนิรภัยสามารถติดตั้งได้ทั้งกับบ้าน อาคาร คอนโด และสำนักงาน ฟิล์มกรองแสงนิรภัยของแม็กซ์ม่ามีความหนา ขนาด 4 ไมครอน และ 7 ไมครอน มีให้เลือกทั้งแบบฟิล์มใส และแบบมีสี รวมถึงมีคุณสมบัติลดความร้อนได้เหมือนฟิล์มกรองแสงด้วย

หมายเหตุ: ฟิล์มกรองแสงทั่วไปมีขนาดความหนา 1-2 ไมครอน

MX-S905 : 80%

ฟิล์มหนา (micron/mil)

135/5.5

แสงส่องผ่าน

5%

ลดรังสี IR

90%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

5%/5%

ค่า SHGC

0.34

ลดความร้อน

93%

MX-S925 : 60%

ฟิล์มหนา (micron/mil)

 135/5.5

แสงส่องผ่าน

25%

ลดรังสี IR

88%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

5%/5%

ค่า SHGC

0.43

ลดความร้อน

82%

MX-S940 : 40%

ฟิล์มหนา (micron/mil)

135/5.5

แสงส่องผ่าน

40%

ลดรังสี IR

86%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

6%/6%

ค่า SHGC

0.49

ลดความร้อน

73%

MX-S970 : 20%

ฟิล์มหนา (micron/mil)

135/5.5

แสงส่องผ่าน

70%

ลดรังสี IR

86%

ลดรังสี UV

99%

สะท้อนแสง

7%/7%

ค่า SHGC

0.55

ลดความร้อน

57%

ฟิล์มหนา (Micron/Mill)

135/5.5 mil

แสงส่องผ่าน

5%

ลดรังสี IR

90%

ลดรังสี UV

99%

เงาสะท้อน (ใน/นอก)

5% / 5%

ค่า SHGC

0.34

ลดความร้อน

93%

ติดฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้

ฟิล์มหนา (Micron/Mill)

135/5.5 mil

แสงส่องผ่าน

25%

ลดรังสี IR

88%

ลดรังสี UV

99%

เงาสะท้อน (ใน/นอก)

5% / 5%

ค่า SHGC

0.43

ลดความร้อน

82%

ติดฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้

ฟิล์มหนา (Micron/Mill)

135/5.5 mil

แสงส่องผ่าน

40%

ลดรังสี IR

86%

ลดรังสี UV

99%

เงาสะท้อน (ใน/นอก)

6% / 6%

ค่า SHGC

0.49

ลดความร้อน

73%

ติดฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้

ฟิล์มหนา (Micron/Mill)

135/5.5 mil

แสงส่องผ่าน

70%

ลดรังสี IR

86%

ลดรังสี UV

99%

เงาสะท้อน (ใน/นอก)

7% / 7%

ค่า SHGC

0.55

ลดความร้อน

57%

ติดฟิล์มกรองแสงรุ่นนี้

เกณฑ์ค่าประสิทธิภาพสูง

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45%

ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด

Shading Coefficient

ค่าแสดงการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่สามารถผ่านเข้ามาในตัวอาคาร โดยจะเทียบกับกระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร โดยมีค่าระหว่าง 0-1 ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งกันการถ่ายเทความร้อนได้ดี