ตำแหน่ง พนักงานขายทางโทรศัพท์

รายละเอียดการทำงาน

 • หาข้อมูลลูกค้าจากอินเตอร์เน็ต
 • เสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
 • ทำงานประจำในออฟฟิศไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • ประสานงานฝ่ายขาย นำเสนอ Promotion ให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำรายการสรุปการขายทุกสัปดาห์

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีใจรักบริการ / ทำงานเป็นทีม / พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS Word, MS Power point, MS Excel.
 • มีประสบการณ์ Call Center จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการทำงาน

 • หาข้อมูลลูกค้าจากอินเตอร์เน็ต
 • เสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
 • ทำงานประจำในออฟฟิศไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • ประสานงานฝ่ายขาย นำเสนอ Promotion ให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำรายการสรุปการขายทุกสัปดาห์

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีใจรักบริการ / ทำงานเป็นทีม / พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS Word, MS Power point, MS Excel.
 • มีประสบการณ์ Call Center จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .