fbpx

MAXXMA ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 Solar Control & Energy Saver

จากในอดีตที่ฟิล์มกรองแสง หรือฟิล์มรถยนต์ มีแค่สีและเน้นการกรองแสงเป็นหลัก ฟิล์มติดรถยนต์ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมาเป็นฟิล์มที่มีส่วนผสมของสสารซึ่งช่วยป้องกันรังสีอันตราย และลดความร้อนได้สูง ดังนั้นคำว่า “ฟิล์มกรองแสง” จึงเป็นคำนิยามที่ดูจะล้าสมัยไปแล้ว เมื่อเทียบกับความสามารถของฟิล์มติดรถยนต์ในปัจจุบัน ฟิล์ม Maxxma ทุกรุ่นสามารถป้องกันรังสีอันตราย ทั้งรังสี UV และอินฟาเรด ช่วยลดความร้อนได้สูง จึงช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทั้งในรถยนต์และอาคาร ส่งผลให้ช่วยประหยัดน้ำมัน และประหยัดค่าไฟฟ้า “ฟิล์มประหยัดพลังงาน” จึงเป็นคำนิยามใหม่ที่เหมาะสมกับฟิล์ม Maxxma ทุกรุ่น ลูกค้าที่เลือกใช้ฟิล์ม Maxxma จึงไม่เพียงแค่ได้ความเย็นสบายจากความร้อนที่ลดลง และปลอดภัยจากรังสีอันตรายเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการช่วยกันประหยัดพลังงานให้แก่โลกใบนี้

MAXXMA ฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูง

ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกๆ การอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน สำนักงาน โรงแรม ตึกสูง รถยนต์ ฯลฯ โดยฟิล์มชนิดนี้มีความโดดเด่นที่ต่างจากฟิล์มทั่วไปคือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฟิล์มประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในการทดสอบฟิล์มกรองแสง ในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลากของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยมาตรฐานดังกล่าวจะใช้เกณฑ์การวัดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรือ SHGC (Solar Heat Gain Coef-ficient) จะต้องมีค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45 ซึ่งฟิล์มกรองแสง MAXXMA ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด

คุณ ชัยรัตน์ ชูประภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ MAXXMA” (แม็กซ์ม่า) รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (เบอร์5) กลุ่ม ฟิล์มติดกระจก จาก คุณประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ไม่เพียงลดความเสี่ยงจากอันตรายที่มาพร้อมกับแสงแดด แต่ยังช่วยสร้างความสุขกายสบายใจในการอยู่อาศัยหรือการขับขี่ ช่วยลดการใช้พลังงานและลดสภาวะโลกร้อน ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในฟิล์มกรองแสง MAXXMA

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ