fbpx

ประกาศรับสมัคร “เพื่อนร่วมงาน” ตำแหน่ง Sale Executive

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Executive

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาใดก็ได้
 • รักงานขายและงานบริการ
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพ้นธ์
 • มีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้
 • มีระเบียบวินัย และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ – รู้จักการทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS Word, MS Power point, MS Excel
 • มีรถยนต์ส่วนตัวที่สามารถใช้ทำงานได้

รายละเอียดการทำงาน

 • นำเสนอขายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • หาข้อมูลและเข้าพบกลุ่มลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า
 • วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมการขาย และการตลาด
 • วางแผนการทำงานและทำรายงานสรุปผลลัพธ์ในแต่ละเดือน

สวัสดิการและผลตอบแทน

 •  เงินเดือน
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หากท่านพร้อมร่วมงานกับเรา เชิญกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้  เมื่อได้รับใบสมัครของท่านแล้ว เราจะรีบติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์โดยเร็วที่สุด

  แนบเอกสารประกอบการสมัคร:

            นโยบายความเป็นส่วนตัว

  เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ